Demosthenes: Orationes

Az adatlap forrása a kézirat részletes leírása: ZSUPÁN, Edina, “Die Bibliotheca Corviniana im Kleinen. Beschreibung der lateinischen Corvinen der Bayerischen Staatsbibliothek”, in FABIAN, Claudia, ZSUPÁN, Edina, Hrsg., Ex Bibliotheca Corviniana. Die acht Münchener Handschriften aus dem Besitz von König Matthias Corvinus. Bavarica et Hungarica 1. Supplementum Corvinianum 1. (Budapest: [OSZK], 2008.), 69–106., 85–87.

ADATLAP

Jelzet: Clm 310
Ország: Németország
Város: München
Őrzési hely: Bayerische Staatsbibliothek
Digitalizált corvina: az őrzőhelyen
Szerző: Démoszthenész (Kr. e. 384–Kr. e. 322); Aiszkhinész (Kr. e. 390/389–Kr. e. 314 k.); Pszeudo-Aiszkhinész; II. Philipposz makedón király (ur. Kr. e. 359– Kr. e. 336)
Tartalom: Démoszthenész: Orationes (1., 2., 3., 5., 8., 12. [II. Philipposz makedón király: Epistula ad Athenienses], 18.); Aiszkhinész: Orationes (3.); Pszeudo-Aiszkhinész: Epistulae (12.)
A cím magyarul: Démoszthenész: Beszédek (1., 2., 3., 5., 8., 12. [Philipposz makedón király levele az athéniekhez], 18.); Aiszkhinész: Beszédek (3.); Pszeudo-Aiszkhinész: Levelek (12.)
Fordító: Leonardo Bruni (1370?–1444)
Íráshordozó anyag: pergamen
Levelek száma: I + 110 + I*
Levélméret: 268 × 184 mm
Írás helye: Firenze
Írás időpontja: 1465 körül
Scriptor: Julianus Antonii de Prato
Illuminator: első címerfestő (Mátyás-címer)
Illuminálás helye: Firenze; Buda (Mátyás-címer)
Illuminálás ideje: 1465 körül; 1480-as évek vége (Mátyás-címer)
Címer: Hunyadi Mátyás (magyar király 1458–1490, cseh király 1469–1490) magyar és cseh királyi címere, a szívpajzson a Hunyadi holló (első címerfestő)
Possessor, proveniencia: a kézirat díszítése Firenzében készült, Francesco di Antonio del Chierico (1433–1484) műhelyében; kéziratos bejegyzései alapján feltételezhető, hogy a kötet Zrednai (Vitéz) János (1408?–1472) tulajdonában volt, halála után kerülhetett Hunyadi Mátyás király könyvtárába; Hartmann Schedel (1440–1514) hagyatékából kerülhetett 1552-ben Johann Jakob Fugger (1516–1575) könyvtárába (Augsburg); 1571-ben a Fugger-könyvtár részeként került a müncheni udvari könyvtárba
Kötés: eredeti corvina-bőrkötés, poncolt-aranyozott metszés
Corvina nyelve: latin
Állapot: restaurált (1962)
A corvinában szereplő mű/vek magyar fordítása/i: Demosthenes beszédei, ford. TÉLFY János (Pest: Lampel, 1862)