Trapezuntius: Rhetoricorum libri

A díszítésmód mindenképpen újszerű Francesco da Castello művészetében. Kialakítására a budai királyi könyvtárban fellelhető firenzei kódexek is hatással lehettek. Érdemes megfigyelni, hogy a piacenzai San Sisto-monostor számára készített karkönyvekkel szemben most az ornamentika arany, és a hátteret borítja fedőfesték.
A kódex azon négy corvina egyike, amelyek 1869-ben Abdul-Aziz szultán ajándékaként kerültek vissza Magyarországra (valamint Szent Ágoston: Isten városáról, Polybius: A római állam története, T. Maccius: Plautus komédiái). (Zsupán Edina)

Forrás: A Corvina könyvtár budai műhelye: [Országos Széchényi Könyvtár, 2018. november 6–2019. február 9.] Kiállítási kalauz, bevezető és összefoglaló táblák: Zsupán Edina; tárgyleírások: Zsupán Edina, Földesi Ferenc; ford. Latorre Ágnes, Budapest: OSZK, 2018, 80.

 

ADATLAP

Jelzet: Cod. Lat. 281.
Ország: Magyarország
Város: Budapest
Őrzési hely: Országos Széchényi Könyvtár
Szerző: Georgius Trapezuntius
Tartalom: Rhetoricorum libri
Íráshordozó anyag: pergamen
Levelek száma: 121 fol.
Levélméret: 366 × 273 mm
Írás helye: Magyarország [Esztergom] ? – valószínűleg Vitéz János környezetében
Írás időpontja: 1470 körül
Scriptor: ugyanettől a scriptortól származik Wolfenbüttel, HAB, Cod. Guelf. 69. 9 Aug. 4o is.
Illuminator: Francesco da Castello
Illuminálás helye: Buda
Illuminálás ideje: 1480-as évek vége
Címer: Mátyás magyar és cseh királyi címere, Francesco da Castello, az 1480-as évek végén
Possessor, proveniencia: Abdul Aziz szultán ajándékozta Ferenc Józsefnek 1869-ben
Kötés: kötés nélkül, csupán fatáblák, egy folt az eredeti corvina-báronykötésből (lila); festett-aranyozott, budai metszés (valószínűleg az 1480-as évek végén)
Corvina nyelve: latin
Állapot: Restaurált OSZK Sasvári Dezső 1940; Kálmánné Horvátth Ágnes 1989
A corvinában szereplő mű/vek magyar fordítása/i: nincs