Ransanus: Epitome rerum Hungaricarum

A kódex Ransanus történeti művének a királyi könyvtárba szánt díszpéldánya. Eredeti rétege Budán készült 1490-ben. Címlapja jól tükrözi az uralkodóváltás időszakát, hiszen a címlap-miniatúrán még Mátyást és Beatrixet látjuk, a címlap alján a bal oldali címer azonban már II. Ulászlóé. A befejezetlen kéziratot Ransanus magával vitte Itáliába. Később unokaöccse és rendtársa, Johannes lelte fel a történetíró hagyatékában, új előszót fogalmazott hozzá, és az 1513-ban a pápaválasztás alkalmával Rómában tartózkodó Bakócz Tamásnak ajándékozta. Ezért láthatjuk a címlapon a Bakócz-címert. A kódex később a Thurzók birtokába került, Thurzó György nádor köttette be Pozsonyban 1611 előtt. A nádor leányának, Ilonának Illésházy Gáspárral való házasságkötése révén a kézirat az Illésházy-könyvtár dísze lett. Nem kizárt, hogy innen az időnként a hamisítástól sem visszariadó műkincságens, Litteráti Nemes Sámuel praktikái által került ki 1806 és 1832 között. Tőle vásárolta meg Jankovich Miklós, akinek a gyűjteményével végül a nemzeti könyvtárban lelt otthonra. (Zsupán Edina)

Forrás: A Corvina könyvtár budai műhelye: [Országos Széchényi Könyvtár, 2018. november 6–2019. február 9.] Kiállítási kalauz, bevezető és összefoglaló táblák: Zsupán Edina; tárgyleírások: Zsupán Edina, Földesi Ferenc; ford. Latorre Ágnes, Budapest: OSZK, 2018, 234.

ADATLAP

Jelzet: Cod. Lat. 249.
Ország: Magyarország
Város: Budapest
Őrzési hely: Országos Széchényi Könyvtár
Szerző: Petrus Ransanus (Pietro Ranzano)
Tartalom: Epitome rerum Hungaricarum
A cím magyarul: [A magyarok történetének rövid foglalata]
Íráshordozó anyag: pergamen
Levelek száma: 169 fol.
Levélméret: 247 × 163 mm
Írás helye: Buda
Írás időpontja: 1490; kiegészítés: Itália: 1513 (?)
Illuminator: „első” címerfestő, „második” címerfestő
Illuminálás helye: Buda
Illuminálás ideje: 1489/90
Címer: f. 1r: Bakócz Tamás bíborosi címer; f. 17r: II. Ulászló magyar és cseh királyi címere, „második” címerfestő, Buda, 1490 - Bakócz Tamás bíborosi címere
Possessor, proveniencia: Petrus Ransanus, Johannes de A., Bakócz Tamás, Révay Péter; Thurzó György nádor (1611, vö. f. 1r); az Illésházy család dubnici könyvtára; Jankovich Miklós
Kötés: 16. századi, feltehetőleg pozsonyi kötés (Rozsondai Marianne)
Corvina nyelve: latin
A corvinában szereplő mű/vek magyar fordítása/i: A magyarok történetének rövid foglalata / Petrus Ransanus ; [ford., az utószót és a jegyzeteket írta Blazovich László és Sz. Galántai Erzsébet] ; [a Corvinus János c. részt ford. ... Kulcsár Péter]; Budapest : Osiris, 1999 ([Budapest] : Osiris Kft. ; Szeged : Szegedi Kossuth Ny.)