Ransanus: Epitome rerum Hungaricarum

ADATLAP

Jelzet: Cod. Lat. 249.
Ország: Magyarország
Város: Budapest
Őrzési hely: Országos Széchényi Könyvtár
Szerző: Petrus Ransanus (Pietro Ranzano)
Tartalom: Epitome rerum Hungaricarum
Íráshordozó anyag: pergamen
Levelek száma: 169 fol.
Levélméret: 247 × 163 mm
Írás helye: Buda
Írás időpontja: 1489/90
Illuminator: „első” címerfestő, „második” címerfestő
Illuminálás helye: Buda
Illuminálás ideje: 1489/90
Címer: f. 1r: Bakócz Tamás bíborosi címer; f. 17r: II. Ulászló magyar és cseh királyi címere, „második” címerfestő, Buda, 1490 - Bakócz Tamás bíborosi címere
Possessor, proveniencia: Petrus Ransanus, Johannes de A., Bakócz Tamás, Révay Péter; Thurzó György nádor (1611, vö. f. 1r); az Illésházy család dubnici könyvtára; Jankovich Miklós
Kötés: 16. századi, feltehetőleg pozsonyi kötés (Rozsondai Marianne)
Corvina nyelve: latin
A corvinában szereplő mű/vek magyar fordítása/i: A magyarok történetének rövid foglalata / Petrus Ransanus ; [ford., az utószót és a jegyzeteket írta Blazovich László és Sz. Galántai Erzsébet] ; [a Corvinus János c. részt ford. ... Kulcsár Péter]; Budapest : Osiris, 1999 ([Budapest] : Osiris Kft. ; Szeged : Szegedi Kossuth Ny.)