Plautus: Comoediae

A kódex a könyvtár köteteinek abba a rétegébe tartozik, amely jóval korábban és általában Firenzében másolt, fehér indafonatos ornamentikával kifestett kódexeket tartalmazott. A királyi címer azonban csak a tudatos könyvtárépítés időszakában, Mátyás uralkodásának utolsó évtizedében került bele Budán, a Plautus-corvina esetében a „második címerfestő” kezétől. Ennek a kódexcsoportnak a darabjai részben új „áruként”, itáliai könyvkereskedői forgalomból kerültek Budára, számos kötet azonban magyar vagy külföldi gyűjtő tulajdonából.
A Plautus-corvina a 15. század első felében a rendkívüli felkészültségű tudós humanista és firenzei kormányzati szakember, Giannozzo Manetti tulajdonában volt. Mátyás címerét ugyanis az övére festették rá. Az elfedett címer ad támpontot a kódex datálásához: Manetti 1459-ben hunyt el, tehát a kódexnek ezt megelőzően kellett készülnie. Ha pedig figyelembe vesszük, hogy Manetti 1454‒55-ben véglegesen elhagyta Firenzét és Nápolyba költözött, éppen abban az időszakban, amikor a két udvar politikai kapcsolatai meglehetősen kiéleződtek, a kódex firenzei díszítése alapján valószínűsíthetjük, hogy még 1454 előtt készült el. Vitéz János saját kezű bejegyzései arra utalnak, hogy a kódex – mielőtt a királyi könyvtárba került volna – az ő tulajdonában volt. A kézirat azon négy corvina egyike, amely 1869-ben Abdul-Aziz szultán ajándékaként került vissza Magyarországra (valamint Georgius Trapezuntius: RétorikaSzent Ágoston: Isten városárólPolybius: A római állam története). (Földesi Ferenc)

Forrás: A Corvina könyvtár budai műhelye: [Országos Széchényi Könyvtár, 2018. november 6–2019. február 9.] Kiállítási kalauz, bevezető és összefoglaló táblák: Zsupán Edina; tárgyleírások: Zsupán Edina, Földesi Ferenc; ford. Latorre Ágnes, Budapest: OSZK, 2018, 156.

 

ADATLAP

Jelzet: Cod. Lat. 241.
Ország: Magyarország
Város: Budapest
Őrzési hely: Országos Széchényi Könyvtár
Szerző: Plautus
Tartalom: Comoediae, quae supersunt, cum prologis et argumentis
A cím magyarul: [Palutus komédiái]
Íráshordozó anyag: pergamen
Levelek száma: 281 fol.
Levélméret: 337 × 228 mm
Írás helye: Firenze
Írás időpontja: 1459 előtt
Illuminálás helye: Firenze
Illuminálás ideje: 1459 előtt
Címer: Mátyás magyar és cseh királyi címere, „második” címerfestő, Buda, az 1480-as évek vége
Possessor, proveniencia: Gianozzo Manetti (†1459)
Kötés: eredeti corvina-báronykötés (lila); festett-aranyozott, budai metszés (valószínűleg az 1480-as évek végén)
Corvina nyelve: latin
Állapot: Restaurált OSZK Turi-Turgonyi Emese 1989
A corvinában szereplő mű/vek magyar fordítása/i: Titus Maccius Plautus vígjátékai / [fordította Devecseri Gábor] ; [... Devecseri Gábor kéziratából sajtó alá rendezte ... Szilágyi János György]; [Budapest] : M. Helikon : Európa, 1977 (Budapest : Kossuth Ny.)