Polybius: Historiarum libri I-V.

A Rómába került, görög származású történetíró (Kr. e. 201‒164) negyven könyvben írta meg az állam történetét, azonban belőlük csak öt maradt fenn teljes egészében. A Corvina könyvtárból ismerjük, fennmaradt a görög szöveg is egy Münchenben őrzött gyűjteményes kötetben, amelyről Vincentius Obsopoeus, a szöveg kiadója 1531-ben azt nyilatkozta, hogy a budai könyvtárból származik. A bemutatott példány Niccolò Perotti latin fordításának (1454) szövegét közli. A hátsó előzéklapon olvasható bejegyzés szerint Mohamed futása után, 966-ban, azaz európai időszámítás szerint 1588-ban egy török, Ibrahim Maczar birtokában volt, legközelebb pedig mintegy háromszáz évvel később tűnt fel.
1869 október–novemberében Ferenc József osztrák császár, magyar király nagy keleti körútra indult. Az első fontos állomás Isztambul volt. Abdul-Aziz szultán uralkodónak kijáró pompával fogadta: díszszemlék, díszvacsorák, koncert és ajándékként tíz arab ló. A király innen a Szentföldön keresztül a Szuezi-csatorna megnyitóünnepségére utazott, majd tengeri úton tért vissza Európába. A Vasárnapi Ujság 1869. december 12-i száma így számol be a kikötésről:
„Midőn a Felség Triesztbe érkezett, ott egy faláda adatott neki át, mint a török szultán ő Felsége küldeménye, s abban a Corvinák. Ő Felsége a gyengéd ajándékot élénk örömmel fogadta, azonnal magához hívatta gróf Andrássyt, és azon meghagyással adta át neki az arany kötésű s a Corvinok hollójával ékített könyveket, hogy azokat mint történeti ereklyéket ő Felsége nevében a nemzeti múzeumnak ajándékozza.” A nemzeti könyvtárnak visszajuttatott négy corvina egyike a Polybius volt (valamint Georgius Trapezuntius: Rétorika, Szent Ágoston: Isten városáról, T. Maccius: Plautus komédiái). (Földesi Ferenc)

Forrás: A Corvina könyvtár budai műhelye: [Országos Széchényi Könyvtár, 2018. november 6–2019. február 9.] Kiállítási kalauz, bevezető és összefoglaló táblák: Zsupán Edina; tárgyleírások: Zsupán Edina, Földesi Ferenc; ford. Latorre Ágnes, Budapest: OSZK, 2018, 154.

 

ADATLAP

Jelzet: Cod. Lat. 234.
Ország: Magyarország
Város: Budapest
Őrzési hely: Országos Széchényi Könyvtár
Szerző: Polybius
Tartalom: Historiarum libri I‒V.
A cím magyarul: [A római állam története]
Fordító: Niccolo Perotti
Íráshordozó anyag: pergamen
Levelek száma: 198 fol.
Levélméret: 320 × 231 mm
Írás helye: Firenze
Írás időpontja: 1450-es évek második fele
Illuminálás helye: Firenze
Címer: Mátyás magyar és cseh királyi címere, „második” címerfestő, Buda, az 1480-as évek vége
Possessor, proveniencia: 1558/59-ben Ibrahim Maczarnak adományozta a császár (vö. f. ..); a török szultánok; Abdul Aziz szultán 1869-ben Ferenc Józsefnek ajándékozta
Kötés: eredeti corvina-báronykötés (lila); festett-aranyozott, budai metszés (valószínűleg az 1480-as évek végén)
Corvina nyelve: latin
Állapot: Restaurált OSZK Lente Zsuzsanna 1989
A corvinában szereplő mű/vek magyar fordítása/i: Polübiosz történeti könyvei / [ford. Muraközy Gyula et al.] ; az utószót Tegyey Imre írta] ; [a kommentárokat és a mutatókat Forisek Péter áll. össze]; Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2002