Cassianus: De institutis coenobiorum

Cassianus (360 k. ‒ 435) munkái, a kódexben olvasható mű és A sivatagi atyák beszélgetései felbecsülhetetlen jelentőséggel bírtak az európai szerzetesség alapjainak lerakásában, elsőként és a legnagyobb hitelességgel tárták fel a keleti szerzetesek világát. A szerző fiatal emberként utazott a Szentföldre, ahonnan egy betlehemi kolostorban töltött rövid időszak után Egyiptomba, Szkétisz (ma Vádi Natrún) sivatagába költözött az ott élő atyák ‒ remeték és cönobiták, azaz közösségben élő szerzetesek ‒ életének és tanításának befogadására. A századforduló körül tért vissza Európába, később Marseilles környékén két monostort alapított.
A Cassianus-corvina alapján nevezi a kutatás Cassianus-mesternek azt az azonosítatlan festőt, aki a kódexet illuminálta, és több más corvinán is dolgozott. A könyv illuminálása Mátyás halála után fejeződött be, díszítésében II. Ulászlóra utaló elemeket is felfedezhetünk.
A címlap miniatúrája a szerzetesi élet egy-egy jellemző elemét ábrázolja. Jobbra lenn: a közösség (coenobium) apátja tanítja a szerzeteseket; jobbra fenn: a városból tér vissza egy szerzetes a szamarával, ti. a kétkezi munkával megtermelt árukat (kötél, kosarak) piacon adták el; balra lenn: két anachoréta (remete) beszélgetése; balra fenn: egy világi öltözetű embert látunk, ti. a városok lakói gyakran keresték fel az atyákat lelki iránymutatásért. (Földesi Ferenc)

Forrás: A Corvina könyvtár budai műhelye: [Országos Széchényi Könyvtár, 2018. november 6–2019. február 9.] Kiállítási kalauz, bevezető és összefoglaló táblák: Zsupán Edina; tárgyleírások: Zsupán Edina, Földesi Ferenc; ford. Latorre Ágnes, Budapest: OSZK, 2018, 106.

ADATLAP

Jelzet: Cod. Lat. 2129.
Ország: Franciaország
Város: Párizs
Őrzési hely: Bibliothèque Nationale
Digitalizált corvina: az őrzőhelyen
A cím magyarul: [A cönobita szerzetesek szabályai]
Írás helye: Buda
Írás időpontja: 1490 körül