Curtius Rufus: De gestis Alexandri Magni

Curtius Rufus (Kr. u. 1. sz.) római történetíró Nagy Sándor-életrajza rendkívül népszerű olvasmány volt már a középkorban is, a „világhódító” hadvezér bátorságával, erejével egyik archetípusát képezte a középkori lovag és természetesen a reneszánsz fejedelem eszményi alakjának. (Elbizakodottsága, gőgje, erkölcsi megromlása pedig, amit a róla szóló irodalom ugyancsak tárgyal, elrettentő példaként szolgálhatott.) Az eszményképnek szövegszerűen is megtaláljuk a nyomát a magyar reneszánsz irodalomban, Andreas Pannonius Mátyáshoz írott királytükrében apját, Hunyadi Jánost a legnagyobb hadvezér, Nagy Sándor mellé helyezi, Heltai Gáspár pedig 1574-es krónikájában magát Mátyást hasonlítja hozzá: „Ezek [ti. katonái] között vala pedig Mátyás király, mint egy Nagy Sándor.”
A Firenzében készült kódex azon ritkább corvinák közé tartozik, amelyeket másolójuk, itt Piero Cennini, szignált a szöveg végén. Díszítése is firenzei munka, kötése azonban már Budán készült, aranyozott corvinabőrkötés. (Földesi Ferenc)

Forrás: A Corvina könyvtár budai műhelye: [Országos Széchényi Könyvtár, 2018. november 6–2019. február 9.] Kiállítási kalauz, bevezető és összefoglaló táblák: Zsupán Edina; tárgyleírások: Zsupán Edina, Földesi Ferenc; ford. Latorre Ágnes, Budapest: OSZK, 2018, 192.

ADATLAP

Jelzet: Cod. Lat. 160.
Ország: Magyarország
Város: Budapest
Őrzési hely: Országos Széchényi Könyvtár
Szerző: Curtius Rufus
Tartalom: De gestis Alexandri Magni
A cím magyarul: [Nagy Sándor tettei]
Íráshordozó anyag: pergamen
Levelek száma: 176 fol.
Levélméret: 274 × 187 mm
Írás helye: Firenze
Írás időpontja: „1467. VII. idus aprilis” (f. 175v)
Scriptor: szignált: Petrus Cenninius (Pietro Cennini), (f. 175v)
Illuminálás helye: Firenze
Illuminálás ideje: 1467
Címer: Mátyás magyar és cseh királyi címere, „első” címerfestő, Buda, az 1480-as évek vége
Possessor, proveniencia: Hunyadi Mátyás, Jankovich Miklós
Kötés: eredeti aranyozott corvina-bőrkötés; poncolt, aranyozott metszés (valószínűleg az 1480-as évek végén)
Corvina nyelve: latin
Állapot: Restaurált (OSZK, Csillag Ildikó, 1988)
A corvinában szereplő mű/vek magyar fordítása/i: A makedón Nagy Sándor története / Q. Rufus Curtius ; [ford., jegyz. Kárpáty Csilla] ; [utószó Maróti Egon]; Budapest, Európa, 1967