Augustinus: De civitate Dei libri XXII.

A kódex azon négy corvina egyike, amely 1869-ben Abdul-Aziz szultán ajándékaként került vissza Magyarországra (valamint: Georgius Trapezuntius: Rétorika, Polybius: A római állam története, T. Maccius Plautus komédiái). Mind a négy kódex a bársonykötésű corvinák közé tartozik, a lapok élén a bársonykötésekre jellemző színes festésű aranymetszéssel. A bőrkötésekhez képest ez a kötéstípus összehasonlíthatatlanul sérülékenyebb, így sokkal kisebb számban maradt fenn, és közülük is csak az Augustinus-corvina őrzött meg két eredeti csatot. A delfineket formázó, aranyozott ezüstcsatokon zománcberakással alakította ki az ötvösmester Mátyás királyi és a Hunyadiak hollós címerét. Tudjuk a kötet másolójának nevét: Petrus de Middelburch, az illuminálás pedig Gioacchino de Gigantibus és további azonosítatlan mesterek munkája. Gazdagon díszített kódex, noha egyetlen figurális ábrázolást sem találunk benne. Alapvetően laparanyból képzett pálcák között futó indadíszek jellemzik, emellett pedig színes virágmotívumokból képzett ornamentika díszíti. A kódex címlapját kitépték. (Földesi Ferenc. A kiállítási kalauzba írott tétel Pócs Dániel alábbi leírása alapján készült: A CORVINA KÖNYVTÁR budai műhelye. Kiállítási katalógus. (Megjelenés alatt.) Budapest: OSZK, 2019., Kat. F7.)

Forrás: A Corvina könyvtár budai műhelye: [Országos Széchényi Könyvtár, 2018. november 6–2019. február 9.] Kiállítási kalauz, bevezető és összefoglaló táblák: Zsupán Edina; tárgyleírások: Zsupán Edina, Földesi Ferenc; ford. Latorre Ágnes, Budapest: OSZK, 2018, 148.

ADATLAP

Jelzet: Cod. Lat. 121.
Ország: Magyarország
Város: Budapest
Őrzési hely: Országos Széchényi Könyvtár
Szerző: Augustinus
Tartalom: De civitate Dei
A cím magyarul: Isten városa
Íráshordozó anyag: pergamen
Levelek száma: 432. fol.
Levélméret: 420 × 275 mm
Írás helye: Nápoly
Írás időpontja: 1475 k.
Scriptor: szignált: Petrus de Middelbruch (f. 431v)
Illuminator: 2 mester, egyikük Gioacchino de'Gigantibus (Bauer-Eberhardt 2008, 120‒121.)
Illuminálás helye: Nápoly
Illuminálás ideje: 1475 k. (vö. Bauer-Eberhardt 2008, 120‒121.)
Címer: csupán a csatokon; a címlap hiányzik
Possessor, proveniencia: Hunyadi Mátyás; a török szultánok; Abdul Aziz szultán ajándékaként került vissza Magyarországra 1869-ben.
Kötés: eredeti corvina-bársonykötés (vörös); festett-aranyozott budai metszés; aranyozott ezüstcsatok zománcberakással (valószínűleg az 1480-as évek végén)
Corvina nyelve: latin
Állapot: Restaurált; a kötés részben kiegészített; az eredeti címlap hiányzik. OSZK: Farkas Csilla, Csillag Ildikó; Varga Péter ötvösrestaurátor; Sipos Enikő textilrestaurátor 1988-1990
A corvinában szereplő mű/vek magyar fordítása/i: Isten városáról / Szent Ágoston ; ford. Földváry Antal; Budapest : Kairosz, 2005-2009;