Porphyrios: Bios Plótinu

Az adatlap forrása a kézirat részletes leírása: HAJDÚ, Kerstin, “Mit glücklicher Hand errettet? Zur Provenienzgeschichte der griechischen Corvinen in München”, in FABIAN, Claudia, ZSUPÁN, Edina, Hrsg., Ex Bibliotheca Corviniana. Die acht Münchener Handschriften aus dem Besitz von König Matthias Corvinus. Bavarica et Hungarica 1. Supplementum Corvinianum 1. (Budapest: [OSZK], 2008.), 29–67.

Janus Pannonius és a kézirat feltételezett kapcsolatára:

CSAPODI Csaba, “Janus Pannonius könyvei és pécsi könyvtára”, in KARDOS Tibor, V. KOVÁCS Sándor, szerk., Janus Pannonius. Tanulmányok. Memoria saeculorum Hungariae 2.  (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1975.), 189–208., 200.

PAJORIN Klára, “Ex Bibliotheca Corviniana. Die acht Münchener Handschriften aus dem Besitz von König Matthias Corvinus. Hrsg. von Claudia Fabian und Edina Zsupán. Bp. 2008” (recenzió). Magyar Könyvszemle 124. (2008) 3. sz., 358–359.

 

ADATLAP

Jelzet: Cod. Graec. 449
Ország: Németország
Város: München
Őrzési hely: Bayerische Staatsbibliothek
Digitalizált corvina: az őrzőhelyen
Szerző: Porphüriosz (233/234–301/305); Plótinosz (204/205-270)
Tartalom: Porphüriosz: Peri tu Plotinu biu kai tes taxeós ton biblión autu; Plótinosz: Enneades
A cím magyarul: Porphüriosz: Plótinosz élete és könyveinek sorrendje; Plótinosz: Enneaszok
Íráshordozó anyag: papír
Levelek száma: III + 264
Levélméret: 280 × 190 mm
Írás helye: Gortüsz, Kréta (fol. 14. r.–fol. 262. v.)
Írás időpontja: 1464/1465 (fol. 14. r.–fol. 262. v.)
Scriptor: Mikhaél Lügizosz (fol. 1. r.–fol. 13. v.), Demetriosz Tribólesz (fol. 14. r.–fol. 262. v.)
Illuminálás helye: Gortüsz, Kréta (fol. 14. r.–fol. 262. v.)
Illuminálás ideje: 1464/1465 (fol. 14. r.–fol. 262. v.)
Possessor, proveniencia: feltehetően a teljes kézirat Krétán készült; a kutatás feltételezi, hogy a kézirat egykor Janus Pannoniusé volt (ld. CSAPODI Csaba és PAJORIN Klára fent említett írásait), és az ő halála után került Hunyadi Mátyás (magyar király 1458–1490, cseh király 1469–1490) könyvtárába; I. Ferdinánd (1526–1564 magyar király, 1556-tól német-római császár) ajándékozta Jakob Schegknek (1511–1587), tőle örökölte a kötetet unokája, Johann Jakob Schegk (?–1599?) jogtudós, aki 1595-ben ajándékozta azt Augsburg városának, a városi könyvtár 1600-ban nyomtatásban megjelent első katalógusában már szerepelt; az augsburgi városi könyvtár állományának részeként 1806-ban került a müncheni udvari könyvtárba
Kötés: eredeti bőrkötés (Kréta, 15. sz.)
Corvina nyelve: görög
A corvinában szereplő mű/vek magyar fordítása/i: az Enneaszokból magyar nyelven csak részletek jelentek meg az alábbi kötetekben: PLOTINOS, A szépről és a jóról, ford. TECHERT Margit (Budapest: Pfeifer, 1925); Istenről és a hozzá vezető utakról. Szemelvények Plotinos Enneasaiból, ford. és magyarázatokkal ellátta MAGYARNÉ TECHERT Margit (Budapest: Officina, 1944); Források az ókori görög zeneesztétika történetéhez. Görögül és magyarul, vál., ford., bevezetéssel és jegyzetekkel ell. RITOÓK Zsigmond (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1982) 431–437.; PLÓTINOSZ, Az Egyről, a szellemről és a lélekről. Válogatott írások, ford. és a jegyzeteket írta HORVÁTH Judit és PERCZEL István (Budapest: Európa, 1986) (Porphüriosz Plótinosz-életrajzával együtt); Hermetika, mágia. Ezoterikus látásmód és művészi megismerés. Szöveggyűjtemény, szerk. TAR Ibolya és SZŐNYI György Endre (Szeged: JATEPress, 1995) 97–116.