Missale Romanum

A misekönyv a budai műhely stílusimitáción alapuló működésének jellegzetes példája. Jóllehet a legerőteljesebb módon a Cassianus-csoport és Francesco da Castello stílusa érvényesül benne, a felhasznált előképek sokasága és változatossága meglepő. A királyi könyvtár kódexeinek stílusai kaleidoszkópszerűen olvadnak össze lapjain, és hozzák létre a különös összhatást. Már a címlap is több forrásból építkezik: fő ihletője Attavante pompás, 1488-ra datált kódexe, a ma Brüsszelben őrzött missale. (Ha a Cassianus-csoport datáló erejét kevésnek tartanánk, ez utóbbi kódex teljes bizonyossággal teszi a vatikáni missalét 1488 és 1490 közé.) Hatása mind a keretdíszben, mind pedig a miniatúrán megfigyelhető. Az imádkozó Dávid király mögött a táj azonban már a Mátyás-gradualét idézi, miközben bizonyos bokorsorok, a fölfelé szélesedő, különleges alakú szikla ismét Francesco da Castello és a Cassianus-csoport megoldásaira emlékeztet. Ugyanez mondható el a jobb oldali medaillon ülő alakjáról is. (Zsupán Edina)

Forrás: A Corvina könyvtár budai műhelye: [Országos Széchényi Könyvtár, 2018. november 6–2019. február 9.] Kiállítási kalauz, bevezető és összefoglaló táblák: Zsupán Edina; tárgyleírások: Zsupán Edina, Földesi Ferenc; ford. Latorre Ágnes, Budapest: OSZK, 2018, 112.

ADATLAP

Jelzet: Urb. Lat. 110
Ország: Vatikán
Város: Róma, Vatikán
Őrzési hely: Biblioteca Apostolica Vaticana
Digitalizált corvina: az őrzőhelyen
Írás helye: Buda
Írás időpontja: 1480-as évek vége