Blondus: Romae instauratae libri III.

Az antik világ reneszánszbeli felfedezéséhez az ókori épületek maradványaira való rácsodálkozás, azok feltárása is hozzátartozott. Az egyik legjelentősebb rommező éppen Róma városának egykori szívében terült el. A történészvénájú pápai titkár, Flavio Biondo (†1463) ‒ IV. Jenő pápa kérésére ‒ elsőként készített régészeti hangsúlyú felmérést az antik Rómáról a teljesség igényével. Az épületek azonosítását antik források segítségével végezte el, de élt a régészet módszereivel is (terepbejárás, feliratok, érmek elemzése). Műve rendkívül érdekes tükörképe a korszaknak is, amelyben olykor festői leírást ad az ókori romok siralmas állapotáról, hiszen a kortárs rómaiak a Forum Romanum területén marhavásárokat tartottak, a Colosseum pedig kőbányaként szolgált, ha éppen nem rablótanya volt. Az írás határozott elmozdulás az egzakt tudományosság felé, és csupán nyomokban érezhető rajta a középkori Mirabilia urbis Romae hatása, amely főként zarándokok számára foglalta össze a város látnivalóit. A szerző felhasználta a késő római városleírásokat is, ez elsősorban művének katalógusszerű felépítésében érezhető. A végkicsengés mindazonáltal a keresztény Rómának, a pápák városának dicsőítése.
A kódex Firenzében készült 1467-ben, másolója Piero Cennini volt, s éppen ezért feltételezhető, hogy a kötet Garázda Péteren keresztül került Magyarországra. Cennini és Garázda Firenzében ugyanis ugyanahhoz a baráti körhöz tartoztak, Garázda több kódexében is megtaláljuk Cennini kezét. A díszítés Francesco di Antonio del Chierico műhelyében készülhetett. A kódex később a budai királyi könyvtárba került, címlapjára az „első címerfestő” festette Mátyás címerét. (Zsupán Edina)

Forrás: A Corvina könyvtár budai műhelye: [Országos Széchényi Könyvtár, 2018. november 6–2019. február 9.] Kiállítási kalauz, bevezető és összefoglaló táblák: Zsupán Edina; tárgyleírások: Zsupán Edina, Földesi Ferenc; ford. Latorre Ágnes, Budapest: OSZK, 2018, 190.

ADATLAP

Jelzet: Armadio I. No. 1.
Ország: Magyarország
Város: Győr
Őrzési hely: Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár, Győr
Szerző: Blondus Flavius Forliviensis
Tartalom: Romae instauratae libri III
A cím magyarul: [Az újraálmodott Róma]
Íráshordozó anyag: pergamen
Levelek száma: 106 fol.
Levélméret: 154 x 240 mm
Írás helye: Firenze
Írás időpontja: 1467. június
Scriptor: Petrus Cenninius (szignálatlan)
Illuminator: Francesco di Antonio del Chierico műhelye
Illuminálás helye: Firenze
Illuminálás ideje: 1467 ("Excriptus Florentie VI. Idus Iulias MCCCCLXVII.", f. 102r)
Címer: Mátyás magyar és cseh királyi címere, „első címerfestő”, Buda, 1480-as évek vége
Kötés: egykorú, vaknyomásos itáliai reneszánsz bőrkötés (kevés aranyozással), aranymetszéssel
Corvina nyelve: latin