ZICHY Mihály, „A Corvina-könyvtár”, in KLANICZAY Gábor, NAGY Balázs, szerk. A középkor szeretete. Történeti tanulmányok Sz. Jónás Ilona tiszteletére (Budapest: ELTE BTK Közép- és Koraújkori Egyetemes Történeti Tanszék, 1999), 393–402.

ZICHY Mihály, „A Corvina-könyvtár”, in KLANICZAY Gábor, NAGY Balázs, szerk. A középkor szeretete. Történeti tanulmányok Sz. Jónás Ilona tiszteletére (Budapest: ELTE BTK Közép- és Koraújkori Egyetemes Történeti Tanszék, 1999), 393–402.