Bibliographies

ÁBEL Jenő, ed. Adalékok a humanismus történetéhez Magyarországon (Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1880)

ALEXANDER, Jonathan James Graham, „Francesco da Castello in Lombardy and in Hungary at the End of the Fifteenth Century”, in Italy & Hungary. Humanism and Art in the Early Renaissance, ed. Péter FARBAKY, Louis A. WALDMANN (Firenze, Villa i Tatti 2011): 267–291.

AMEISENOWA Zofia, Rękopisy i pierwodruki iluminowane Biblioteki Jagiellońskiej (Wrocław– Kraków: Ossolińskich, 1958).

BALOGH Jolán, Mátyás király és a művészet (Budapest: Magvető, 1985).

BALOGH Jolán, Művészet Mátyás király udvarában I–II. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1966).

BANFI Florio, „Alessandro Tomasso Cortese glorificatore di Mattio Corvino re d’ Ungheria”, Archivio Storico per la Dalmazia (Roma) 12, (23), 137. Nr. (1937): 135–160.

BANFI Florio, „Francesco Rosselli térképész Mátyás király udvarában”, Térképészeti Közlöny 6 (1940): 1–20.

BARTONIEK Emma, Codices manu scripti latini, Vol. I. Codices latini medii aevi. A Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchényi Könyvtárának címjegyzéke 12. (Budapest: OSZK, 1940.)

BÉKÉS Enikő, „Ritratti »all’antica« ed emblemi di Mattia Corvino”, in Mattia Corvino e Firenze: Arte e umanesimo alla corte del re di Ungheria, FARBAKY, Péter e PÓCS Dániel e SCUDIERI Magnolia e BRUNORI Lia e SPEKNER Enikő e VÉGH András, ed. (Firenze: Giunti, 2013): 148–151.

BÉKÉS Enikő, Janus Pannonius (1434–1472): Válogatott bibliográfia – Bibliografia selezionata – Selected bibliography, (Budapest: Balassi, 2002.)

BEÖTHYNÉ Kozocsa Ildikó, „Hogyan kötötték be Mátyás király kódexeit?”, Magyar Iparművészet, (1998), 1. 64–67.; OSZK Híradó. Az Országos Széchényi Könyvtár lapja 41. 3–4. sz. (1998): 19–24.

BERKOVITS Elena, Miniature del Rinascimento nella biblioteca di Mattia Corvino, Elena BARACS trad. (Milano–Budapest: Silvana–Corvina, 1964).

BERKOVITS Ilona, Corvinen: Bilderhandschriften aus der Bibliothek des Königs Matthias Corvinus, Josef STERNBERG übertr., (Budapest–Berlin: Corvina–Rütten u. Loening, 1963; Berlin-Grünewald: Herbig, 1963; ’s-Gravenhage–Budapest: Kruseman–Corvina, 1965).

BERKOVITS Ilona, Corviniana: Iluminowane rękopisy biblioteki króla Macieja Korwina, Tibor CSORBA przetł., (Wrocław–Budapest: Ossolineum–Corvina, 1964).

BERKOVITS Ilona, Illuminated manuscripts from the library of Matthias Corvinus, Susan HORN transl., (Budapest: Corvina, 1963, 1964).

BERKOVITS Ilona, Illuminated manuscripts in Hungary: XI–XVI. centuries, Zsuzsanna HORN transl., Books that matter (Budapest: Corvina, 1969), (New York, Washington: Praeger, 1969), (Shannon: Irish University Press, 1969).

BERKOVITS Ilona, Illuminierte Handschriften aus Ungarn vom XI–XVI. Jahrhundert, Franz GOTTSCHLIG übertr., (Budapest: Corvina, 1968), (Hanau am Main: Dausien, 1968).

BERKOVITS Ilona, La miniatura nella corte di Mattia Corvino: Ferrara ed il rinascimento ungherese Biblioteca della Mattia Corvino 10. (Budapest: Soc. Mattia Corvino, 1941).

BERKOVITS Ilona, Magyar kódexek a XI–XVI. században (Budapest: Magyar Helikon, 1965, 1975).

BERKOVITS Ilona, szerk., A magyarországi corvinák (Budapest: Magyar Helikon, 1962).

BIBOR Máté János, szerk., Mátyás király: Magyarország a reneszánsz hajnalán (Budapest: Egyetemi Könyvtár, 2008).

BOLONYAI Gábor; GÁBOR Sámuel, „Az »isteni Platón« és a »legszemérmetlenebb Epikuros«: Bessarion-idézetek Bonfini Symposionjában”, Irodalomtörténeti Közlemények 1. (2018): 3–30.

BORZSÁK István, „A Corvina-könyvtár Tacitusai”, Antik Tanulmányok (1961): 183–197.

BORZSÁK István, „Die Tacitus-Handschriften der Bibliotheca Corviniana”, Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei I. (1962): 141–156.

BUDIK P. A., Entstehung und Verfall der berühmten von König Matthias Corvinus gestifteten Bibliothek zu Ofen: Ein Beitrag zur Literaturgeschichte, (Wien: Gerold, 1840.)

BURCKHARD Jakob, Historia Bibliothecae Augustae quae Wolfenbutteli est, I–III, (Leipzig: Typis Breitkopfianis, 1744–1746.)

CAROTI Stefano e ZAMPONI Stefano, Lo scrittoio di Bartolomeo Fonzio, umanista fiorentino, con una nota di Emanuele Casamassima Documenti sulle arti del libro 109, (Milano: Il polifilo 1974.)

CASAMASSIMA Emanuele, „Note e osservazioni su alcuni copisti dei codici Corviniani: Atti del Convegno italo-ungherese di studi rinascimentali”, in: Ungheria d’oggi 5. 1 (1965): 74–85.

CERMANN Regina,„Beschreibung einer problematischen Corvine: Cod. Guelf. 69.9 Aug. 2°”, in Edina Zsupán, Christian Heitzmann, Mitarb. Corvina Augusta: die Handschriften des Königs Matthias Corvinus in der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel. Supplementum Corvinianum 3 (Budapest: Bibliotheca Nationalis Hungariae, 2014), 123–151.

CORTI Gino and FUSCO Laurie, Lorenzo de’Medici: Collector and Antiquarian (Cambridge: University Press 2006).

CSAPODI Csaba és CSAPODINÉ GÁRDONYI Klára, „A fennmaradt hiteles korvinák ismertetése”, in Bibliotheca Corviniana, 1490–1990. Nemzetközi corvinakiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban Mátyás király halálának 500. évfordulójára: 1990. április 6–október 6. [A kiállítást rend. az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára KARSAY Orsolya irányításával, FÖLDESI Ferenc et al. részvételével] (Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 1990), 151–160.

CSAPODI Csaba és CSAPODINÉ GÁRDONYI Klára, „Mátyás király könyvtára”, in Bibliotheca Corviniana, 1490–1990. Nemzetközi corvinakiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban Mátyás király halálának 500. évfordulójára: 1990. április 6–október 6. [A kiállítást rend. az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára KARSAY Orsolya irányításával, FÖLDESI Ferenc et al. részvételével] (Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 1990), 11–31.

CSAPODI Csaba et al. Kódexek a középkori Magyarországon: Kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban Budapest, Budavári Palota, 1985. november 12–1986. február 28. (Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 1985 [!1986]).

CSAPODI Csaba, „Die Corvinischen Codizes in Wolfenbüttel”, Wolfenbütteler Beiträge 1 (1972), 29–44.

CSAPODI Csaba, „Neuerlich bekannt gewordene authentische und angebliche Corvinen”, Gutenberg-Jahrbuch 63 (1988): 84–87.

CSAPODI Csaba, CSAPODI GÁRDONYI Klára, Bibliotheca Corviniana (Budapest: M. Helikon, 1967, 1969.; 2. neubearb. Aufl.: Budapest: M. Helikon–Corvina, 1976, 1981; 3. neubearb. Aufl.: Budapest: Corvina–Helikon, 1982.)

CSAPODI Csaba, CSAPODI GÁRDONYI Klára, Bibliotheca Corviniana: Die Bibliothek des Königs Matthias Corvinus von Ungarn, (Budapest: Corvina, 1969.; München–Berlin: Herbig, 1969; 2. neubearb. Aufl.: Budapest: Corvina–M. Helikon, 1978, 1982.)

CSAPODI Csaba, CSAPODI GÁRDONYI Klára, Bibliotheca Corviniana: La bibliothèque du roi Mathias Corvin de Hongrie (Budapest: Corvina: Helikon, 1982.)

CSAPODI Csaba, CSAPODI GÁRDONYI Klára, Bibliotheca Corviniana: The library of King Matthias Corvinus of Hungary (Budapest: Corvina, 1969; New York–Washington: Praeger, 1969; Shannon: Irish Univ. Press, 1969; 2. rev. ed. Budapest: Corvina – M. Helikon, 1981.)

CSAPODI Csaba, The Corvinian Library: History and Stock, Studia Humanitatis 1 (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1973)

CSAPODI-GÁRDONYI, Klára, „Die Wolfenbütteler Tolhopff-Corvine. Der Hofastronom Johannes Tolhopff und seine Handschrift für den ungarischen König Matthias Corvinus”, in De captu lectoris. Wirkungen des Buches im 15. und 16. Jahrhundert, hrsg. MILDE Wolfgang, SCHUDER Werner, (Berlin–New York: de Gruyter, 1988): 87–104.

CSAPODINÉ GÁRDONYI Klára [CSAPODI-GÁRDONYI Klára], „Ein als Corvine entdeckter Codex in der Vaticana”, Gutenberg-Jahrbuch (1975): 27–30.

CSAPODINÉ GÁRDONYI Klára [CSAPODI-GÁRDONYI Klára], „Eine unbekannte Corvinen-Inkunabel in Uppsala”, Gutenberg-Jahrbuch 56 (1981): 171–174.

DILLON BUSSI Angela, „Ancora sulla Biblioteca Corviniana e Firenze”, in KARSAY Orsolya, a cura di, Uralkodók és corvinák: Az Országos Széchényi Könyvtár jubileumi kiállítása alapításának 200. évfordulóján: 2002. május 16–augusztus 20. – Potentates and corvinas. Anniversary exhibition of the National Széchényi Library: May 16 – August 20, 2002 (Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 2002), 63–70.

DILLON BUSSI Angela, „Még egyszer a Corvina-könyvtár és Firenze kapcsolatáról”, in KARSAY Orsolya, szerk., Uralkodók és corvinák: Az Országos Széchényi Könyvtár jubileumi kiállítása alapításának 200. évfordulóján: 2002. május 16–augusztus 20. – Potentates and corvinas. Anniversary exhibition of the National Széchényi Library: May 16 – August 20, 2002, a szerk. munkatársa FÖLDESI Ferenc (Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 2002), 55–62.

FARBAKY Péter and SPEKNER Enikő and SZENDE Katalin and VÉGH András, ed. Matthias Corvinus, the King. Tradition and Renewal in the Hungarian Royal Court (1458–1490), exhibition catalogue, Budapest History Museum 19 March 2008 – 30 June 2008, (Budapest: Budapest History Museum 2008.)

FARBAKY Péter and WALDMANN Louis A., ed. Italy & Hungary. Humanism and Art in the Early Renaissance, (Firenze, Villa i Tatti 2011): 267–291.

FARBAKY Péter és SPEKNER Enikő és SZENDE Katalin és VÉGH András, szerk. Mátyás, a király: Hagyomány és megújulás a királyi udvarban (Budapest: Budapesti Történeti Múzeum, 2008).

FARBAKY Péter et al., ed. Matthias Corvinus, the King Tradition and Renewal in the Hungarian Royal Court 1458–1490. Exhibition catalogue – Budapest History Museum, 19 March 2008–30 June 2008,   (Budapest: Budapest History Museum, 2008).

FARBAKY Péter et al., szerk. Hunyadi Mátyás, a király. Hagyomány és megújulás a királyi udvarban, 1458–1490. Budapesti Történeti Múzeum. 2008. március 19–június 30. Kiállítási katalógus, (Budapest: BTM, 2008)

FARBAKY, Péter e PÓCS Dániel e SCUDIERI Magnolia e BRUNORI Lia e SPEKNER Enikő e VÉGH András, ed. Mattia Corvino e Firenze: Arte e umanesimo alla corte del re di Ungheria (Firenze: Giunti, 2013.)

FARKAS Csilla, „A Corvina-könyvtár könyveiről restaurátor szemmel”, in Az olaszországi hungarika- és a magyarországi italika-kutatás lehetőségei és nehézségei: Második Olasz–Magyar Könyvtáros Találkozó: Róma, 2001 október 29–30. (Budapest: OSZK, 2002), 128–147.

FARKAS Csilla, „I codici della Bibliotheca Corvina, visti da un restauratore”, in NÉMETH Gabriella, szerk., Problematiche e prospettive della ricerca sul materiale librario ungherese presente in Italia e sul materiale librario italiano presente in Ungheria: Secondo incontro italo–ungherese di bibliotecari: Roma, 29–30 ottobre 2001 (Budapest: OSZK, 2002), 128–147.

FÖLDESI Ferenc, „A society of scholars and books. The Library of János Vitéz”, in FÖLDESI Ferenc, ed., A star in the Raven’s Shadow: János Vitéz and the Beginnings of Humanism in Hungary. Exhibition organised by the National Széchényi Library, 14th March – 15th June 2008 (Budapest: National Széchényi Library, 2008): 92–104.

FÖLDESI Ferenc, „A szöveggondozó utószava”, in Mátyás-Graduale, SOLTÉSZ Zoltánné, bevezető tanulmány és képaláírások; FÖLDESI Ferenc, szöveggondozás és utószó; HAPÁK József, fényképezte (Budapest: Országos Széchényi Könyvtár–Kossuth: 2007), 198–200.

FÖLDESI Ferenc, „Budától Bécsig”, in KARSAY Orsolya, szerk., Uralkodók és corvinák: Az Országos Széchényi Könyvtár jubileumi kiállítása alapításának 200. évfordulóján: 2002. május 16–augusztus 20. – Potentates and corvinas. Anniversary exhibition of the National Széchényi Library: May 16 – August 20, 2002, a szerk. munkatársa FÖLDESI Ferenc (Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 2002), 91–95.

FÖLDESI Ferenc, „From Buda to Vienna”, in KARSAY Orsolya, ed., Uralkodók és corvinák: Az Országos Széchényi Könyvtár jubileumi kiállítása alapításának 200. évfordulóján: 2002. május 16–augusztus 20. – Potentates and corvinas. Anniversary exhibition of the National Széchényi Library: May 16 – August 20, 2002 (Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 2002), 97–102.

FÖLDESI Ferenc, ed., A star in the Raven’s Shadow: János Vitéz and the Beginnings of Humanism in Hungary. Exhibition organised by the National Széchényi Library, 14th March – 15th June 2008 (Budapest: National Széchényi Library, 2008).

FÖLDESI Ferenc, szerk., Csillag a holló árnyékában: Vitéz János és a humanizmus kezdetei Magyarországon: Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása, 2008. március 14 – június 15. (Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 2008).

FRAKNÓI Guglielmo et al., Bibliotheca Corvina: La biblioteca di Mattia Corvino re d’Ungheria, Luigi ZAMBRA trad. (Budapest: Accademia di S. Stephano, 1927).

FRAKNÓI Vilmos et al., Bibliotheca Corvina: Mátyás király budai könyvtára (Budapest: Szent István Akadémia, 1927).

GAMILLSCHEG Ernst und MERSICH Brigitte, Hg. Matthias Corvinus and die Bildung der Renaissance: Handschriften aus der Bibliothek und dem Umkreis des Matthias Corvinus aus dem Bestand der Österreichischen Nationalbibliothek: Katalog einer Ausstellung der Handschriften- und Inkunabelsammlung der Österreichischen Nationalbibliothek 27. Mai – 26. Oktober 1994 (Wien: Österreichische Nationalbibliothek, 1994).

GOTTLIEB Theodor, Bucheinbände, Wien: K. K. Hofbibliothek, 1910.

GRAHAM Alexander Jonathan James, ed., The Painted Page: Italian Renaissance Illumination 1450–1550 (London–New York: Royal Academy of Arts–Pierpont Morgan Library–Prestel, 1994).

HEITZMANN Christian, „Zur Provenienz der Corvinen in Herzog August Sammlung”, in ZSUPÁN Edina, HEITZMANN Christian, Mitarb. Corvina Augusta: die Handschriften des Königs Matthias Corvinus in der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel. Supplementum Corvinianum 3 (Budapest: Bibliotheca Nationalis Hungariae, 2014), 15–25.

HOBSON Anthony, Humanists and bookbinders: The origins and diffusion of the humanistic bookbinding 1459–1559 (Cambridge etc: Cambridge University Press, 1989).

IPOLYI Arnold, Prokesch-Osten Antal emlékezete és Mátyás király könyvtára maradványainak fölfedezése (Budapest: Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, 1878).

JAKÓ Zsigmond, „Erdély és a Corvina”, in Írás, könyv, értelmiség. Tanulmányok Erdély történelméhez (Bukarest: Kriterion, 1977): 169–179.

KARSAY Orsolya, „Potentates and Studiolos”, in KARSAY Orsolya, ed., Uralkodók és corvinák: Az Országos Széchényi Könyvtár jubileumi kiállítása alapításának 200. évfordulóján: 2002. május 16–augusztus 20. – Potentates and corvinas. Anniversary exhibition of the National Széchényi Library: May 16 – August 20, 2002 (Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 2002), 37–53.

KARSAY Orsolya, „Uralkodók és studiolók”, in KARSAY Orsolya, szerk., Uralkodók és corvinák: Az Országos Széchényi Könyvtár jubileumi kiállítása alapításának 200. évfordulóján: 2002. május 16–augusztus 20. – Potentates and corvinas. Anniversary exhibition of the National Széchényi Library: May 16 – August 20, 2002, a szerk. munkatársa FÖLDESI Ferenc (Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 2002), 19–35.

KARSAY Orsolya, ed., Bibliotheca Corviniana 1490–1990. International Corvina exhibition on the 500th anniversary of the death of King Matthias: National Széchényi Library, 6 April – 6 October 1990. The exhibition was arr. by the Manuscript Department of the National Széchényi Library, under the direction of Mrs Orsolya KARSAY, with the participation of Ferenc FÖLDESI et al., transl. by Zsolt BÁNHEGYI], (Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 1990).

KARSAY Orsolya, szerk., Bibliotheca Corviniana, 1490–1990. Nemzetközi corvinakiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban Mátyás király halálának 500. évfordulójára: 1990. április 6–október 6. A kiállítást rend. az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára KARSAY Orsolya irányításával, FÖLDESI Ferenc et al. részvételével (Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 1990).

KARSAY Orsolya, szerk., Cimelia. Az Országos Széchényi Könyvtár kincseiThe tresaures of the National Széchényi Library, képszerk., FÖLDESI Ferenc, Király PÉTER, PATAKI Gábor (Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, Osiris, 2000).

KARSAY Orsolya, szerk., Uralkodók és corvinák: Az Országos Széchényi Könyvtár jubileumi kiállítása alapításának 200. évfordulóján: 2002. május 16–augusztus 20. – Potentates and corvinas. Anniversary exhibition of the National Széchényi Library: May 16 – August 20, 2002, a szerk. munkatársa FÖLDESI Ferenc (Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 2002).

KISS Tamás, „A Győri Corvina: Flavius Blondus: Roma Instaurata”, Győri Múzsa 1. 2. sz. (2008): 33–35.

KLANICZAY Tibor, A magyarországi akadémiai mozgalom előtörténete Humanizmus és reformáció (Budapest: Balassi, 1993).

KOROKNAY SZ. Éva, „Corvinen Einbände (1490–etwa 1520)”, Acta Historiae Artium Academiae Scientiarum Hungaricae, 15. 3. sz. (1969): 237–255.

KOROKNAY SZ. Éva, A magyar reneszánsz könyvkötő műhelyek, 1470–1520: Kiállítási katalógus: Iparművészeti Múzeum, 1966–1967 (Budapest: Iparművészeti Múzeum, 1967).

KOROKNAY SZ. Éva, Ateliers de reliure de la renaissance en Hongrie: Exposition de reliures hongroises 1470–1520: Musée des Arts Décoratifs de Hongrie 1966–1967 (Budapest: [Iparművészeti Múz.], 1967).

KUBINYI András, Matthias Rex, [transl. Andrew T. GANE] (Budapest: Balassi, 2008).

KUBINYI András, Mátyás király (Budapest: Vince Kiadó, 2001).

MADAS Edit, „Magyar nyelvű kódexirodalom (1440 k.–1530 k.)”, in Karsay Orsolya, szerk., Uralkodók és corvinák: Az Országos Széchényi Könyvtár jubileumi kiállítása alapításának 200. évfordulóján: 2002. május 16–augusztus 20. – Potentates and corvinas. Anniversary exhibition of the National Széchényi Library: May 16 – August 20, 2002, a szerk. munkatársa Földesi Ferenc (Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 2002), 157–162,

MADAS Edit, Codex Literature in Hungarian (1440–1530)”, in Karsay Orsolya, ed., Uralkodók és corvinák: Az Országos Széchényi Könyvtár jubileumi kiállítása alapításának 200. évfordulóján: 2002. május 16–augusztus 20. – Potentates and corvinas. Anniversary exhibition of the National Széchényi Library: May 16 – August 20, 2002, a szerk. munkatársa Földesi Ferenc (Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 2002), 163–170.

MAROSI Emő, „A gótikus művészet Mátyás király udvarában. Mátyás király humanistái”. in Magyarországi művészet 1300–1470 körül, szerk. MAROSI Ernő, A magyarországi művészet története 1, (Budapest: Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoport: 1987), 109–112.

MAROSI Emő, „Die Corvinische Renaissance in Ungarn und ihre Ausstrahlung in Ostmitteleuropa”, in Humanismus und Renaissance in Ostmitteleuropa vor der Reformation, Hrsg. von Winfried EBERHARD und Alfred A. STRNAD, Forschungen und Quellen zur Kirchen- und Kulturgeschichte Ostdeutschlands (Wien – Köln – Weimar: Böhlau, 1996): 173–187.

MAZAL Otto, „Die Einbände für die Könige Matthias I. Corvinus und Wladislaw II. von Ungarn in der Österreichischen Nationalbibliothek”, in Gutenberg-Jahrbuch, 40. Jg. (1964): 354–369.

MAZAL Otto, „Die Einbände für die Könige Matthias I. Corvinus und Wladislaw II. von Ungarn in der Österreichischen Nationalbibliothek”, in Gutenberg-Jahrbuch, 40. Jg. (1964): 354–369.

MIKÓ Árpád, „A Bibliotheca Corvina”, in „Hunyadi Mátyás, a király. Hagyomány és megújulás a királyi udvarban, 1458–1490. Budapesti Történeti Múzeum. 2008. március 19–június 30. Kiállítási katalógus, szerk. FARBAKY Péter et al. (Budapest: BTM, 2008): 468–493.

MIKÓ Árpád, „A Corvina Könyvtár történetei”, in Karsay Orsolya, szerk., Uralkodók és corvinák: Az Országos Széchényi Könyvtár jubileumi kiállítása alapításának 200. évfordulóján: 2002. május 16–augusztus 20. – Potentates and corvinas. Anniversary exhibition of the National Széchényi Library: May 16 – August 20, 2002, a szerk. munkatársa Földesi Ferenc (Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 2002), 123–138.

MIKÓ Árpád, „Beatrix királyné Psalteriumának helye. Kérdések a Bibliotheca Corvina könyvfestői és könyvkötői körül”, Művészettörténeti Értesítő 2. sz. (2010): 261–273.

MIKÓ Árpád, „Bibliotheca Corvina – Bibliotheca Augusta”, in MIKÓ Árpád, TAKÁCS Imre, ed. Pannonia regia. Művészet a Dunántúlon, 1000–1541, Magyar Nemzeti Galéria, 1994. október – 1995. február; Kunst und Architektur in Pannonien 1000–1541, Ungarische Nationalgalerie, Oktober 1994 – Februar 1995. (Budapest: MNG, 1994): 402–406.

MIKÓ Árpád, „Bibliotheca Corvina”, in Matthias Corvinus, the King Tradition and Renewal in the Hungarian Royal Court 1458–1490. Exhibition catalogue – Budapest History Museum, 19 March 2008–30 June 2008, ed. FARBAKY Péter et al. (Budapest: Budapest History Museum, 2008): 468–493.

MIKÓ Árpád, „Ekphraseis. A budapesti Philostratos-kódex és a Biblioteca Corvina”, in Művészettörténeti tanulmányok Mojzer Miklós hatvanadik születésnapjára, szerk. Takács Imre et al., A Magyar Nemzeti Galéria Évkönyve, (Budapest: MNG, 1991), 69–77.

MIKÓ Árpád, „Fons vitae: Néhány miniatúra Kálmáncsehi Domonkos breviáriumában”, in SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza, szerk. Ámor, álom és mámor: A szerelem a régi magyar irodalomban és a szerelem ezredéves hazai kultúrtörténete. Tudományos konferencia, Sátoraljaújhely, 1999. május 2–29. (Budapest: Universitas, 2002.): 359–368.

MIKÓ Árpád, „Rómer Flóris és a Corvina Könyvtár I.”, in KERNY Terézia, MIKÓ Árpád, szerk. Archeologia és műtörténet. Tanulmányok Rómer Flóris munkásságáról születésének 200. évfordulóján (Budapest, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2015): 163–192.

MIKÓ Árpád, „Stories of the Corvinian Library”, in Karsay Orsolya, ed., Uralkodók és corvinák: Az Országos Széchényi Könyvtár jubileumi kiállítása alapításának 200. évfordulóján: 2002. május 16–augusztus 20. – Potentates and corvinas. Anniversary exhibition of the National Széchényi Library: May 16 – August 20, 2002, (Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 2002), 139–156.

MIKÓ Árpád, „Über den Miniator der Wolfenbütteler Tolhopff-Corvine” in ZSUPÁN Edina, HEITZMANN Christian, Mitarb. Corvina Augusta: die Handschriften des Königs Matthias Corvinus in der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel. Supplementum Corvinianum 3 (Budapest: Bibliotheca Nationalis Hungariae, 2014), 223–255

MIKÓ Árpád, Mátyás corvinái a nemzet könyvtárában, ZSUPÁN Edina, képaláírások és magyarázó szövegek, HAPÁK József, ill., (Budapest: Kossuth Kiadó, Országos Széchényi Könyvtár, 2008).

MIKÓ Árpád, TAKÁCS Imre, ed. Pannonia regia. Művészet a Dunántúlon, 1000–1541, Magyar Nemzeti Galéria, 1994. október – 1995. február; Kunst und Architektur in Pannonien 1000–1541, Ungarische Nationalgalerie, Oktober 1994 – Februar 1995. (Budapest: MNG, 1994.)

MIKÓ Árpád, The Corvinas of King Matthias in the National Széchényi Library, Edina ZSUPÁN, captions and commentaries, József HAPÁK, photo (Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, Kossuth, 2008).

MONOK István, „Mátyás király könyvtára”, in Mátyás-Graduale, SOLTÉSZ Zoltánné, bevezető tanulmány és képaláírások; FÖLDESI Ferenc, szöveggondozás és utószó; HAPÁK József, fényképezte (Budapest: Országos Széchényi Könyvtár–Kossuth: 2007), 17–19.

NÉMETH András, „A Viennese Bibliophile in the Hungarian Royal Library in 1525: New evidence from Johannes Alexander Brassicanus’ bequest inventory (1539)”, in Gutenberg-Jahrbuch 88, Wiesbaden, (2013): 149–165.

NÉMETH András, „The Mynas codex and the Bibliotheca Corviniana, in GASTGEBER, Christian, Ioan-Aurel POP, Mihailo POPOVIĆ, Ekaterini MITSIU, Johannes PREISER-KAPELLER, Alexandru SIMON, Hrsg., Matthias Corvinus und seine Zeit. Europa am Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit zwischen Wien und Konstantinopel. Veröffentlichungen zur Byzanzforschung 27. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse, 2011, 153–176.

NÉMETH Attila, „A győri Corvina”, in Kisalföldi könyvesházak: Tanulmányok a Győr-Sopron megyei könyvkultúra történetéből, szerk. Zöld Ferenc (Győr: Győr-Sopron m. Tcs., 1981): 61–66.

PAJORIN Klára, „I simposi degli umanisti”, in KARSAY Orsolya, a cura di, Uralkodók és corvinák: Az Országos Széchényi Könyvtár jubileumi kiállítása alapításának 200. évfordulóján: 2002. május 16–augusztus 20. – Potentates and corvinas. Anniversary exhibition of the National Széchényi Library: May 16 – August 20, 2002 (Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 2002), 117–122.

PÓCS Dániel, „Exemplum and Analogy” in Karsay Orsolya, ed., Uralkodók és corvinák: Az Országos Széchényi Könyvtár jubileumi kiállítása alapításának 200. évfordulóján: 2002. május 16–augusztus 20. – Potentates and corvinas. Anniversary exhibition of the National Széchényi Library: May 16 – August 20, 2002, (Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 2002), 81–90.

PÓCS Dániel, „Exemplum és analógia. A firenzei Psaltérium-corvina kettős címlapjának narratív struktúrája”, in Karsay Orsolya, szerk., Uralkodók és corvinák: Az Országos Széchényi Könyvtár jubileumi kiállítása alapításának 200. évfordulóján: 2002. május 16–augusztus 20. – Potentates and corvinas. Anniversary exhibition of the National Széchényi Library: May 16 – August 20, 2002, a szerk. munkatársa Földesi Ferenc (Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 2002), 71–80.

PÓCS Dániel, „Holy Spirit in the Library. The frontispiece of the Didymus corvina and neoplatonic theology at court of King Matthias Corvinus”, Acta Historiae Artium, 1–4. sz. (1999/2000): 63–212.

PÓCS Dániel, „Il Mito di Ercole: Arte Fiorentina al servizio della rappresentatione del potere di Mattia Corvino” in FARBAKY, Péter e PÓCS Dániel e SCUDIERI Magnolia e BRUNORI Lia e SPEKNER Enikő e VÉGH András, ed. Mattia Corvino e Firenze: Arte e umanesimo alla corte del re di Ungheria, (Firenze: Giunti, 2013): 222–229.

PÓCS Dániel, „The history of a corvina codex Battista Spagnoli Mantovano: Parthenice Mariana”, in ZSUPÁN Edina, ed., A home of arts and muses. The library of King Matthias Corvinus, Supplementum Corvinianum (Budapest: Bibliotheca Nationalis Hungariae, 2017): 141‒202.

PÓCS Dániel, „Urbino, Florence, Buda: Models and Parallels in the Development of the Royal Library”, in FARBAKY Péter and SPEKNER Enikő and SZENDE Katalin and VÉGH András, ed. Matthias Corvinus, the King. Tradition and Renewal in the Hungarian Royal Court (1458–1490), exhibition catalogue, Budapest History Museum 19 March 2008 – 30 June 2008, (Budapest: Budapest History Museum 2008.): 146–163.

PÓCS Dániel, A Didymus-corvina. Hatalmi reprezentáció Mátyás király udvarában (Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Művészettörténeti Intézet, 2012.)

PÓCS Dániel, Beschreibung der Corvine Wolfenbüttel, HAB, Cod. Guelf. 73 Aug. 2°” in FARBAKY, Péter e PÓCS Dániel e SCUDIERI Magnolia e BRUNORI Lia e SPEKNER Enikő e VÉGH András, ed. Mattia Corvino e Firenze: Arte e umanesimo alla corte del re di Ungheria, (Firenze: Giunti, 2013.)

REES Valery, „Four Ficino Codices from the Corvina Library”, in Edina Zsupán, Christian Heitzmann, Mitarb. Corvina Augusta: die Handschriften des Königs Matthias Corvinus in der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel. Supplementum Corvinianum 3 (Budapest: Bibliotheca Nationalis Hungariae, 2014), 163–177.

ROZSONDAI Marianne, „A kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár ősnyomtatványainak kötéséről”, in BARÁTNÉ HAJDÚ Ágnes, Fülöp Géza emlékkönyv: Művelődéstörténeti és könyvtártudományi írások (Budapest: ELTE Könyvtártudományi és Informatikai Tanszék, 1999), 159–165, 162–163.

ROZSONDAI Marianne, „Die Bibliotheca Corviniana und die Corvineneinbände: Neue Erkenntnisse zu ihrer Beurteilung” in Seißl, Maria (szerk.) Bibliotheksmanagement – Kulturmanagement: 24. Österreichischer Bibliothekartag: Congress Innsbruck, 3–7.9.1996 (Innsbruck: Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare, 1998): 337–360.

ROZSONDAI Marianne, „Eredeti kötésben megőrzött nyelvemlékeink”, MADAS Edit, szerk. in Látjátok feleim… Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16 sz. elejéig. Tanulmánykötet és kiállítási katalógus (Budapest: OSZK 2009), 173–198.

ROZSONDAI Marianne, „Kinek készült valójában Nagylucsei Orbán Psalteriuma?” in Jubileumi csokor Csapodi Csaba tiszteletére, (Budapest: Argumentum, 2002): 233–249.

ROZSONDAI Marianne, „Magyar gótikus és reneszánsz könyvkötések”, in: Pannonia Regia: Művészet a Dunántúlon 1000–1541, szerk. MIKÓ Árpád, TAKÁCS Imre (Budapest: Magyar Nemzeti Galéria, 1994): 451–456.

ROZSONDAI Marianne, „Remarks on the Lucretius Codex of the Bibliotheca Corviniana (Vienna, ÖNB Cod. 170)” in Dais philēsistephanos: Studies in honour of Prof. Staffan Fogelmark, ed. Pär, SANDIN; Marianne, WIFSTRAND SCHIEBE (Uppsala: Dahlia Books, 2004): 278–291.

ROZSONDAI Marianne: „Wem wurde eigentlich das Psalterium von Orban Nagylucsei hergestellt?” in Jubileumi csokor Csapodi Csaba tiszteletére, (Budapest: Argumentum, 2002): 233–249.

SOLTÉSZ Zoltánné, „A Graduale”, in Mátyás-Graduale, SOLTÉSZ Zoltánné, bevezető tanulmány és képaláírások; MONOK István, előszó; FÖLDESI Ferenc, szöveggondozás és utószó; HAPÁK József, fényképezte (Budapest: Országos Széchényi Könyvtár–Kossuth: 2007), 21–51.

SOLTÉSZ Zoltánné, bevezető tanulmány és képaláírások, A Mátyás-Graduale (Budapest: Magyar Helikon–Corvina, 1980). Bővített kiadás: Mátyás-Graduale, SOLTÉSZ Zoltánné, bevezető tanulmány és képaláírások; MONOK István, előszó; FÖLDESI Ferenc, szöveggondozás és utószó; HAPÁK József, fényképezte (Budapest: Országos Széchényi Könyvtár–Kossuth: 2007).

TÖRÖK Gyöngyi, Hg. Matthias Corvinus und die Renaissance in Ungarn 1458–1541: Ausstellung auf der Schallaburg vom 8. Mai bis 1. November 1982, Katalog des Niederösterreichischen Landesmuseums, Neue Folge Nr. 118 (Wien: Niederösterreichisches Landesmuseum Eigenverlag, 1982).

TRINGLI István, Az újkor hajnala: Magyarország története 1440–1541 (Budapest: Vince Kiadó, 2003).

VÉGH Gyula, „Corvin-kötések”, in LUKINICH Imre, szerk., Mátyás király emlékkönyv születésének ötszázéves fordulójára I. (Budapest: Franklin, 1940): 278–287.

VERSPOHL Franz-Joachim, „Kleinform-Grossform: Italienisches Formgefühl und ungarisches Anspruchsniveau: Die Kunstentfaltung am Hof des Matthias Corvinus”, in SEIDEL Max, a cura di, L’Europa e l’arte italiana (Venezia: Marsilio, 2000), 157–186.

VIZKELETY András, Hg. Mittelalterliche lateinische Handschriften der Széchényi-Nationabibliothek: Cod. Lat. 405 [!450]–556, Fragmenta et codices in Bibliothecis Hungariae 6 (Budapest: Akadémiai Kiadó–OSZK, 2007).

VOGEL Ernst Gustav, „Verzeichnis corvinischer Handschriften in öffentlichen Bibliotheken”, in: Serapaeum. Zeitschrift für Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Literatur 10 (1849): 273−285.

WALTER Allen, „The four Corvinus Manuscripts in the United States”, Bulletin of the New York Public Library (1938): 315–323.

WALTER Allen, „The Yale MS of Tacitus”, in The Yale University Library Gazette (1937): 83–86.

WEHLI Tünde, „Cuius hec est exemplaris figuratio. Questions about an Illustrated Page from the Tolhopff Corvina” in Bonum ut pulchrum: Essays in Art History in Honor of Ernő Marosi on His Seventieth Birthday, VARGA Lívia and BEKE László and JÁVOR Anna and LŐVEI Pál and TAKÁCS Imre, eds. (Budapest: Argumentum–MTA Művészettörténeti Kutatóintézet 2010): 405–412.

WEHLI Tünde, „Four Corvinas of the Wolfenbüttel Library”, in KARSAY Orsolya, szerk., Uralkodók és corvinák: Az Országos Széchényi Könyvtár jubileumi kiállítása alapításának 200. évfordulóján: 2002. május 16–augusztus 20. – Potentates and corvinas. Anniversary exhibition of the National Széchényi Library: May 16 – August 20, 2002 (Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 2002), 107–110.

WEHLI Tünde, „Francesco da Castello Ithallico Budán”, in MIKÓ Árpád, TAKÁCS Imre, ed. Pannonia regia. Művészet a Dunántúlon, 1000–1541, Magyar Nemzeti Galéria, 1994. október – 1995. február; Kunst und Architektur in Pannonien 1000–1541, Ungarische Nationalgalerie, Oktober 1994 – Februar 1995. (Budapest: MNG, 1994): 411–412.

WEHLI Tünde, „Négy wolfenbütteli corvina”, in KARSAY Orsolya, szerk., Uralkodók és corvinák: Az Országos Széchényi Könyvtár jubileumi kiállítása alapításának 200. évfordulóján: 2002. május 16–augusztus 20. – Potentates and corvinas. Anniversary exhibition of the National Széchényi Library: May 16 – August 20, 2002, a szerk. munkatársa Földesi Ferenc (Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 2002), 103–105.

WEINBERGER Wilhelm, „Erhaltene Handschriften des Königs Matthias Corvinus und des Graner Erzbischofs Johann Vitéz”, in Zentralblatt für Bibliothekswesen 46 (1929), 6–12.

WEINBERGER Wilhelm, Beiträge zur Handschriftenkunde. I. Die Bibliotheca Corvina Sitzungsberichte der Kais. Akademie der Wiss. in Wien, Phil.-hist. Kl., Bd. 159, 6. Abhandlung (Wien: Hölder, 1908.)

ZENTAI Loránd, „A Mátyás-emblémák értelmezéséhez”, in Építés-Építészettudomány 5, 3–4. sz. (1973): 365–371.

ZICHY Mihály, „A Corvina-könyvtár”, in KLANICZAY Gábor, NAGY Balázs, szerk. A középkor szeretete. Történeti tanulmányok Sz. Jónás Ilona tiszteletére (Budapest: ELTE BTK Közép- és Koraújkori Egyetemes Történeti Tanszék, 1999), 393–402.

ZOLNAI Klára, Bibliographia Bibliothecae regis Mathiae Corvini, Az Országos Széchényi Könyvtár kiadványai (Budapest: MNM OSZK, 1942).

ZSOLDOS Endre, „The Stellarium of Johannes Tolhopff”, in ZSUPÁN Edina, HEITZMANN Christian, Mitarb. Corvina Augusta: die Handschriften des Königs Matthias Corvinus in der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel. Supplementum Corvinianum 3 (Budapest: Bibliotheca Nationalis Hungariae, 2014), 213–221.

ZSUPÁN Edina, „Beschreibung der Corvinen der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel”, in ZSUPÁN Edina, HEITZMANN Christian, Mitarb. Corvina Augusta: die Handschriften des Königs Matthias Corvinus in der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel. Supplementum Corvinianum 3 (Budapest: Bibliotheca Nationalis Hungariae, 2014), 27–122.

ZSUPÁN Edina, „Bessarion immer noch in Buda? Zur Geburt der Bibliotheca Corvina”, in EKLER Péter and KISS Farkas Gábor, eds. Augustinus Moravus Olomucensis. Proceedings of the International Symposium to Mark the 500th Anniversary of the Death of Augustinus Moravus Olomucensis (1467–1513) (Budapest, MTA BTK ItI–OSZK, 2015): 113–138.

ZSUPÁN Edina, „Egy archeológus a művészettörténetben: Rómer Flóris és a Corvina Könyvtár II.”, in KERNY Terézia, MIKÓ Árpád, szerk. Archeologia és műtörténet. Tanulmányok Rómer Flóris munkásságáról születésének 200. évfordulóján (Budapest, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2015): 193–221.

ZSUPÁN Edina, „Zur Genese des Beatrix-Psalteriums”, in ZSUPÁN Edina,  Hg. und HEITZMANN Christian, Mitarb. Corvina Augusta: die Handschriften des Königs Matthias Corvinus in der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel. Supplementum Corvinianum 3 (Budapest: Bibliotheca Nationalis Hungariae, 2014): 179–211.

ZSUPÁN Edina, ed., A home of arts and muses. The library of King Matthias Corvinus, Supplementum Corvinianum (Budapest: Bibliotheca Nationalis Hungariae, 2017.)

ZSUPÁN Edina, Hg. und HEITZMANN Christian, Mitarb. Corvina Augusta: die Handschriften des Königs Matthias Corvinus in der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel. Supplementum Corvinianum 3 (Budapest: Bibliotheca Nationalis Hungariae, 2014.)