Antonio Bonfini: Rerum Hungaricarum decades

Back to corvina data
Bibliography

 

BEÖTHYNÉ Kozocsa Ildikó, „Hogyan kötötték be Mátyás király kódexeit?”, Magyar Iparművészet, (1998), 1. 64–67.; OSZK Híradó. Az Országos Széchényi Könyvtár lapja 41. 3–4. sz. (1998): 19–24.

BERKOVITS Ilona, szerk., A magyarországi corvinák (Budapest: Magyar Helikon, 1962).

CSAPODI Csaba és CSAPODINÉ GÁRDONYI Klára, „A fennmaradt hiteles korvinák ismertetése”, in Bibliotheca Corviniana, 1490–1990. Nemzetközi corvinakiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban Mátyás király halálának 500. évfordulójára: 1990. április 6–október 6. [A kiállítást rend. az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára KARSAY Orsolya irányításával, FÖLDESI Ferenc et al. részvételével] (Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 1990), 151–160.

CSAPODI Csaba és CSAPODINÉ Gárdonyi Klára, Bibliotheca Corviniana (Budapest: Helikon Kiadó, 1990).

CSAPODI Csaba, The Corvinian Library: History and Stock, Studia Humanitatis 1 (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1973)

KARSAY Orsolya, szerk., Cimelia. Az Országos Széchényi Könyvtár kincseiThe tresaures of the National Széchényi Library, képszerk., FÖLDESI Ferenc, Király PÉTER, PATAKI Gábor (Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, Osiris, 2000).

MIKÓ Árpád, Mátyás corvinái a nemzet könyvtárában, ZSUPÁN Edina, képaláírások és magyarázó szövegek, HAPÁK József, ill., (Budapest: Kossuth Kiadó, Országos Széchényi Könyvtár, 2008).

MIKÓ Árpád, The Corvinas of King Matthias in the National Széchényi Library, Edina ZSUPÁN, captions and commentaries, József HAPÁK, photo (Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, Kossuth, 2008).

VÉGH Gyula, „Corvin-kötések”, in LUKINICH Imre, szerk., Mátyás király emlékkönyv születésének ötszázéves fordulójára I. (Budapest: Franklin, 1940): 278–287.

VIZKELETY András, Hg. Mittelalterliche lateinische Handschriften der Széchényi-Nationabibliothek: Cod. Lat. 405 [!450]–556, Fragmenta et codices in Bibliothecis Hungariae 6 (Budapest: Akadémiai Kiadó–OSZK, 2007).

WEINBERGER Wilhelm, Beiträge zur Handschriftenkunde. I. Die Bibliotheca Corvina Sitzungsberichte der Kais. Akademie der Wiss. in Wien, Phil.-hist. Kl., Bd. 159, 6. Abhandlung (Wien: Hölder, 1908.)

ZSUPÁN Edina, A Corvina könyvtár budai műhelye. Kiállítási Kalauz / The Corvina Library and the Buda Workshop. A Guide to the Exhibition (Budapest: Országos Széchényi Könyvtár 2018).

ZSUPÁN Edina, szerk., “Az ország díszére.” A Corvina könyvtár budai műhelye. Kiállítási katalógus (Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 2020).