Panegyrici Latini XII

Back to corvina data
Bibliography

BEÖTHYNÉ Kozocsa Ildikó, „Hogyan kötötték be Mátyás király kódexeit?”, Magyar Iparművészet, (1998), 1. 64–67.; OSZK Híradó. Az Országos Széchényi Könyvtár lapja 41. 3–4. sz. (1998): 19–24.

BIBOR Máté János, szerk., Mátyás király: Magyarország a reneszánsz hajnalán (Budapest: Egyetemi Könyvtár, 2008).

CSAPODI Csaba és CSAPODINÉ GÁRDONYI Klára, „A fennmaradt hiteles korvinák ismertetése”, in Bibliotheca Corviniana, 1490–1990. Nemzetközi corvinakiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban Mátyás király halálának 500. évfordulójára: 1990. április 6–október 6. [A kiállítást rend. az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára KARSAY Orsolya irányításával, FÖLDESI Ferenc et al. részvételével] (Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 1990), 151–160.

CSAPODI Csaba és CSAPODINÉ Gárdonyi Klára, Bibliotheca Corviniana (Budapest: Helikon Kiadó, 1990).

CSAPODI Csaba, The Corvinian Library: History and Stock, Studia Humanitatis 1 (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1973)

DETHIER, Philipp Anton, Compte rendu des Manuscripts dans le Serail provenant de la bibliothèque de Mathieu Corvin. A. quatorze MS. indubitablement de Mathieu Corvin, ayant reliure en satin, les titres sur la tranche et les armes de Hongrie au corveau. Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár, Fol. Hung. 1110/I. ff. 155–160.

ERŐDI Béla, Csok jasa! A török küldöttség látogatásának emlékkönyve (Budapest: MTAK, Magyar-Török Baráti Társaság, 2001).

MEZEY Ladislaus, Codices Latini Medii Aevi Bibliothecae Universitatis Budapestinensis (Budapest, 1961).

VÉGH Gyula, „Corvin-kötések”, in LUKINICH Imre, szerk., Mátyás király emlékkönyv születésének ötszázéves fordulójára I. (Budapest: Franklin, 1940): 278–287.

WEINBERGER Wilhelm, Beiträge zur Handschriftenkunde. I. Die Bibliotheca Corvina Sitzungsberichte der Kais. Akademie der Wiss. in Wien, Phil.-hist. Kl., Bd. 159, 6. Abhandlung (Wien: Hölder, 1908.)